Kilpailutoiminnan ohjeet Kaakkois-Suomi

Ellei näistä määräyksistä muuta johdu, noudatetaan piirisarjojen otteluiden järjestämisessä soveltuvin osin Palloliiton vuosittain julkaisemia Kilpailumääräyksiä ja Kilpailutoimintaa koskevia määräyksiä ja järjestämisohjeita ja piirin sarjavaliokunnan tekemiä päätöksiä.

1. OTTELUSIIRROT    
Vahvistettua ottelupäivää voidaan muuttaa vain piirin luvalla tai sen määräämänä. Lupa on anottava piirin sivujen ottelusiirtolomakkeella viim. 10 vuorokautta ennen ottelun alkuperäistä tai jos ottelua aikaistetaan, sen uutta ajankohtaa. Joukkueen aloitteesta tehdyillä siirroilla on oltava molempien joukkueiden hyväksyntä. 10 vuorokautta lähempänä otteluajankohtaa tehtävät siirrotkin voidaan hyväksyä, mikäli niihin on molempien joukkueiden hyväksyntä ja joukkueet ovat hankkineet uudelle ajankohdalle luokitusta vastaavan erotuomarin.

OTTELUSIIRTOMAKSUT (laskutetaan siirtoa pyytäneeltä joukkueelta):
- Kolmonen - luvallinen 150 e / luvaton 300 e
- Muut aikuiset luvallinen 100 e / luvaton 200
- Nuoret luvallinen 100 e / luvaton 200 e
- Lapset luvallinen 50 e / luvaton 100 e
- Futsal – kaikki sarjat 100 e (erotuomari- ja salikulujen lisäksi)

2. OTTELUIDEN ALKAMISAJAT    
Piirin sarjoissa on noudatettava sarjavaliokunnan ottelun aloitusaikapäätöstä seuraavasti:

ARKIOTTELUT
- matka alle 20 km – ottelu voi alkaa aikaisintaan klo 17.00
- matka 20 – 100 km – ottelu voi alkaa aikaisintaan klo 18.00
- matka yli 100 km – ottelu voi alkaa aikaisintaan klo 18.30
- junioriottelu aloitettava touko-elokuussa viimeistään klo 20.00
- aikuisten ottelu aloitettava touko-elokuussa viimeistään klo 20.30

LAUANTAISIN
- ottelut aloitettava klo 11.00 – 17.00

SUNNUNTAISIN
- ottelut aloitettava klo 11.00 – 19.00

Erityisesti syyskuusta alkaen on otteluajasta päätettäessä otettava huomioon paitsi vierasjoukkueen matkustaminen myös se, että säätilasta tai yleisestä hämäryydestä ei valottomalla kentällä saa tulla pelaajien turvallisuutta uhkaava tekijä.  Piirin suositukset alkamisajoiksi syyskuussa (ottelut, joiden kesto 80 min tai enemmän):
- 1.- 14.9.     – ottelut aloitettava viimeistään klo 18.30
- 15.9. >>    – ottelut aloitettava viimeistään klo 18.00

Annetuista alkamisajoista voidaan poiketa joukkueiden keskinäisellä sopimuksella. Elleivät joukkueet pääse sopimukseen ottelun alkamisajasta, sen määrää piiritoimisto.

3. OTTELUILMOITUS

 • Kotijoukkueen ei tarvitse tehdä kilpailumääräysten mukaista otteluilmoitusta järjestämäänsä otteluun/tapahtumaan asetelluille erotuomareille ja vierasjoukkueille piirin ja aluesarjojen otteluissa.
 • Ilmoitus on kuitenkin tehtävä vähintään seitsemän päivää ennen tapahtumaa, mikäli otteluajat ja paikat eivät ole julkaistuna TASO järjestelmässä tai niihin on otteluohjelmien julkaisun jälkeen tullut muutoksia.
 • Kotijoukkueen on kuitenkin aina selvitettävä järjestämänsä ottelun/tapahtuman erotuomari(t) TASO järjestelmästä vähintään seitsemän päivää ennen ottelua. Mikäli asettelua ei ole järjestelmässä on joukkueen välittömästi otettava yhteyttä piirin kilpailutoimeen.
 • Järjestäjä on myös velvollinen ilmoittamaan erotuomareille ja vierasjoukkueelle mahdollisista huomioitavista käytännön järjestelyistä esim. pukukoppi tms. järjestelyissä.
 • Joukkueiden tulee myös lisätä TASO järjestelmään peliasujensa värit, jotta muut joukkueet pystyvät varautumaan mahdollisilla vara-asuilla.

4.  PÖYTÄKIRJAT, KOKOONPANOT ja TULOKSET    

 • Kaikissa sarjoissa käytetään sähköistä pöytäkirjaa tai sähköisesti täytettävää kokoonpanoluetteloa. Ohjeet pöytäkirja- ja kokoonpanoluettelo käytännöistä ja julkaistaan piirin internetsivuilla.
 • Pöytäkirja on esitettävä ottelun erotuomaristolle piirin otteluissa Kolmosessa ja Nelosessa vähintään 45 min. ja muissa otteluissa vähintään 30 min. ennen ottelua
 • Erotuomari kuittaa ottelupöytäkirjan sarjakohtaisten ohjeiden mukaan joko välittömästi ottelupaikalla tai mahdollisimman pian ottelun jälkeen.
 • Piiri pidättää oikeuden näiden määräysten muuttamiseen kauden aikana johtuen tietojärjestelmäkehityksestä

5. PELIASUT ja VARUSTEET    

 • Piiri on julkaissut erilliset ohjeet pelaajien sallituista/kielletyistä varusteista sarjoittain
 • Joukkueiden tulee esiintyä yhtenäisissä peliasuissa.  
 • Kolmosessa koko peliasu (paita, housut, sukat) on pelaavilla joukkueilla oltava erilaiset.
 • Muissa sarjoissa on joukkueiden pelipaitojen poikettava toisistaan ja maalivahdin pelipaidan on erotuttava aina kaikista muista pelaajista.
 • Peliasujen väreistä on varmistuttava otteluilmoituksen yhteydessä.  
 • Mikäli kotijoukkueen peliasu on ilmoitettu ja asut muistuttavat liikaa toisiaan, on vierasjoukkue velvollinen vaihtamaan paitaa tai käyttämään liiviä. Poikkeavuuden riittävyydestä päättää lopullisesti ottelun erotuomari.
 • Pelipaidat tulee olla numeroituja kokonaisluvuilla 1 - 99
 • Mikään pelaajan varuste ei saa olla vaarallinen itselle, kanssa- tai vastapelaajalle (esim. korut)

6. PELIKENTTÄ           

 • Pelikenttien koot, mitat ja rajoitukset selviävät piirin sääntötaulukoista.
 • Kotijoukkue on velvollinen varaamaan kenttävuorot ja varmistamaan, että kenttä on asiallisessa kunnossa. Mikäli vastustaja hyväksyy kentän puutteellisenakin ja ottelu pelataan, ei ottelusta voi jälkeenpäin tehdä vastalausetta kentän kuntoon vedoten.
 • Erotuomaristo on velvollinen raportoimaan myös itse havainnoimistaan mahdollisista puutteista pöytäkirjan palautuksen yhteydessä tai erillisellä viestillä piirin kilpailutoimintoon.

7. PELAAJAMÄÄRÄT ja VAIHTOPELAAJAT    

 • Sarjoissa käytössä olevat säännöt ja määräykset pelaajamääristä ja vaihtotavoista löytyvät tästä oppaasta piirin sääntötaulukoista (Aikuiset/Juniorit).
 • Kaikki pelaajavaihdot suoritetaan tekniseltä alueelta vaihtopenkkien puoleiselta sivurajalta keskirajan tuntumasta. Jos teknistä aluetta ei ole merkitty kenttään suositellaan, että kotijoukkue merkitsee kartioilla keskirajasta molempiin suuntiin kolmen (3) metrin alueen. Vaihdot tulee suorittaa tältä alueelta.
 • Sarjoissa, joissa on rajoitettu vaihto-oikeus, pelaajavaihdot suoritetaan jalkapallosääntöjen ja niiden tulkintojen mukaisesti
 • Sarjoissa, joissa on käytössä edestakainen vaihto-oikeus, vaihto suoritetaan pallon ollessa poissa pelistä:
 • Vaihtoa suoritettaessa pois vaihdettava pelaaja tulee ensin kentältä ja sitten uusi pelaaja kentälle. Vaihto suoritetaan keskiviivan tuntumasta.
 • Pelin jatkamista ei tarvitse viivyttää, jos vaihdettavia pelaajia on vain 1-2. Jos samanaikaisia vaihtoja on enemmän, eikä erotuomari varmuudella pysty toteamaan kentälle jäävää oikeaa pelaajamäärää, on erotuomarin katkaistava peli, varmistuttava pelaajamäärästä ja sallittava vasta sitten pelin uudelleen käyntiin laittaminen.
 • Tällaisia vaihtoja ei tarvitse suorittaa ”avustavien kautta”, eikä niitä tässä tapauksessa kirjata.
 • Jalkapallosääntöjen (sääntö 3 kohta 1.) mukaisesti 11v11 pelimuodolla pelattava ottelu ei voi alkaa tai jatkua, jos jommassakummassa joukkueessa on alle seitsemän pelaajaa. Muiden pelimuotojen vastaavat pelaajamäärät päivitetään määräyksiin heti kun niistä on Palloliiton ja piirien kesken tehty yhtenäinen päätös.

8. VAIHTOPENKKI ja TEKNINEN ALUE    
Suomen Palloliiton määräysten mukaan ns. tekninen alue on oltava merkittynä kenttään Kakkosessa ja siitä ylemmissä sarjoissa. Kaakkois-Suomen piirin otteluissa miesten Kolmosessa ja Nelosessa tekninen alue on merkittävä joko maalattuna tai kartioin. Muissa piirin otteluissa on noudatettava teknistä aluetta koskevia määräyksiä, vaikka aluetta ei olisi merkitty.

Tekninen alue lyhyesti:

 • molempien joukkueiden vaihtopenkit sijoitetaan samalle puolelle kenttää
 • molemmille vaihtopenkeille oma tekninen alue
 • ulottuu sivusuunnassa metrin vaihtopenkin päästä molempiin suuntiin ja syvyyssuunnassa vaihtopenkin takaosasta metrin päähän sivurajasta
 • vaihto- / teknisellä alueella saa olla enintään neljätoista henkilöä, joista seitsemän (7) vaihtopelaajaa ja seitsemän (7) nimettyä joukkueen edustajaa (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja, lääkäri jne.). Kaikkien vaihtopelaajasuojassa olevien henkilöiden nimet pitää olla pöytäkirjassa.
 • valmentajien ja muiden taustahenkilöiden on pysyttävä ottelun aikana teknisellä alueella lukuun ottamatta esim. loukkaantumistilannetta tai pelaajavaihtoa.
 • yksi joukkueen edustajista kerrallaan voi antaa ohjeita pelaajille teknisen alueen reunalta – muut pysyvät vaihtopenkillä.
 • vaihto- / teknisellä alueella saa kerrallaan seisoa ainoastaan kaksi (2) henkilöä – muut istuvat vaihtopenkillä. Tämä kohta on sääntö Kolmosessa ja sitä korkeammalla sarjatasolla ja olosuhteista riippuva suositus muissa sarjoissa.
 • vaihtopelaajien tulee ottelun aikana olla teknisellä alueella lukuun ottamatta pelaajaa, joka lämmittelee valmistautuessaan vaihtoon tai joka hoitaa joukkueen ns. pallopoika vastuuta.
 • vaihtoalueella olevat henkilöt ovat erotuomarin toimivallan alaisia
 • tupakointi ja nuuskan käyttö sekä pelaajien matkapuhelimen käyttö teknisellä alueella on kielletty
 • teknisen alueen takana ei saa samalla kentän tasolla olla muita henkilöitä.

Mikäli kentällä ei piirin otteluissa ole varsinaisia vaihtopenkkejä käsitetään vaihtopenkki-/ tekniseksi alueeksi aiemmin näissä ohjeissa mainitusta vaihtoalueen merkeistä sivusuunnassa noin 6 m päätyyn päin ja syvyyssuunnassa 5 m kentän rajasta ulospäin oleva alue. Alueiden valvonnan helpottamiseksi Teknisten alueiden (vaihtopenkkien) välinen matka ei koskaan saa ylittää 15 metriä.

9. PALLO        

 • Kaikissa otteluissa on käytettävä Suomen Palloliiton hyväksymiä ottelupalloja.
 • Liiton otteluissa käytettävät pallomääräykset löytyvät ”Kilpailutoiminnan määräyksistä ja järjestämisohjeista”.  
 • Sarjakohtainen pelipallojen määrä on määritetty piirin sääntötaulukoissa.
 • Sarjoissa joissa on käytössä vähintään kolme pelipalloa, on ohi maalin laukaistut pallot pyrittävä toimittamaan maalin läheisyyteen mahdollisimman pikaisesti. Jos ottelussa ei ole pallopoikia/-tyttöjä, vastaavat joukkueet (vaihtopelaajat) pallon palauttamisesta oman maalinsa taakse. Pallopoikien/-tyttöjen on käytettävä liiviä tms. pelaajista ja yleisöstä erottuvaa asua.
 • Sarjoissa joissa on kaksi pelipalloa, on varapallo sijoitettava keskirajan tuntumaan. Varapallon voi ottaa käyttöön vain erotuomarin luvalla toisen pallon hajottua tai kadottua.

10. EROTUOMARIT, AET ja PELIN OHJAAJAT

 • Suomen Palloliitto määrää erotuomariston Veikkausliigaan, Naisten SM-sarjaan, Miesten Ykköseen sekä erotuomarin Kakkoseen. Kakkosen avustavat erotuomarit määrää kotijoukkueen piiri.
 • Piiri asettelee koko kolmikon seuraaviin Palloliiton sarjoihin: Naisten Ykkönen ja Kakkonen, A-poikien, B-poikien ja B-tyttöjen SM-karsintasarja, SM-sarja sekä Ykkönen ja Suomen Regions Cup.
 • Suomen Cupin erillismääräyksissä määritetään millä kierroksella erotuomarit nimeää piiri ja millä Palloliitto.
 • Piiri- ja aluesarjoissa piiri asettelee tuomariston kaikkiin otteluihin 8v8 ja 11v11 otteluihin.
 • Kolmikot pyritään – alueen erotuomarimäärästä riippuen – asettelemaan vähintään C15- ja sitä vanhempien ikäluokkiin (pl. Miesten Vitonen, Kutonen ja KKI- sekä Naisten piirisarjat).
 • Kotijoukkueen on aina selvitettävä järjestämänsä ottelun/tapahtuman erotuomari(t) TASO järjestelmästä vähintään seitsemän päivää ennen ottelua. Mikäli asettelua ei ole järjestelmässä on joukkueen välittömästi otettava yhteyttä piirin kilpailutoimeen.
 • Päätösvalta siitä, mihin piirin otteluihin asetellaan kolmikko ja mihin vain yksi erotuomari on aina piirillä, eikä seuralla ole oikeutta valittaa tehdystä päätöksestä.
 • Tuomarit laskuttavat erotuomaripalkkiot piiriltä TASO kilpailujärjestelmän kautta ja piiri laskuttaa palkkiot seuroilta.

11. VAROITUKSET ja KENTÄLTÄPOISTOT    

 • Kolmosessa ja Nelosessa noudatetaan SPL:n varoitus- ja kentältäpoistojärjestelmää, jossa varoitukset ovat kumulatiivisia (ilman vapautusoikeutta). Ao. sarjoissa pelaavien joukkueiden Suomen Cupissa saatuja varoituksia ei kuitenkaan lasketa mukaan Kolmosen ja Nelosen varoitusmääriin.
 • Muissa piirin otteluissa ei lasketa näitä ns. kumulatiivisia varoituksia.
 • Kaikissa sarjoissa samassa ottelussa saadut kaksi varoitusta aiheuttavat kentältäpoiston ja yhden ottelun pelikiellon.  
 • Ns. suoralla punaisella kentältä poistettu pelaaja on automaattisesti pelikiellossa vähintään kaksi seuraavaa ao. joukkueen ottelua.
 • Kaikista suorista kentältäpoistoista on erotuomarin laadittava erillinen raportti ao. kilpailun järjestäjälle. Järjestäjän kurinpito-organisaatio voi langettaa - raportin ja siitä saadut vastineet tutkittuaan – myös pitempikestoisia rangaistuksia.
 • Saatu pelikielto on kärsittävä välittömästi sen joukkueen, jossa pelikielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa. Pelioikeus palautuu, kun pelikielto on kärsitty.
 • Pelikiellossa oleva pelaaja ei saa osallistua missään joukkueessa mihinkään viralliseen otteluun ennen kuin pelikielto on kokonaisuudessaan kärsitty siinä sarjassa/joukkueessa, jossa pelaaja sai pelikiellon!
 • Mikäli varoitusten tai suoran kentältäpoiston vuoksi pelaajalle tullut pelikielto kilpailun keskeytymisen tai muun hyväksyttävän syyn takia aiheuttaa (ajallisesti) kohtuuttoman pitkän pelikiellon, voi kilpailun järjestäjä ko. pelaajan seuran anomuksesta käsitellä asian ja määrätä miten rangaistus kärsitään.
 • Joukkueen on itse huolehdittava siitä että se ei käytä pelikiellossa olevaa pelaajaa
 • Pelikiellossa oleva pelaaja on edustuskelvoton ja tällaista pelaajaa käyttänyt joukkue voidaan tuomita automaattisesti, ilman vastalausetta hävinneeksi ottelun 0 – 3.

12. EDUSTUSKELVOTTOMAN PELAAJAN KÄYTTÄMINEN

 • Pelaaja, jolta puuttuu edustusoikeus (pelaajasiirto) tai pelipassi tai joka on pelikiellossa, katsotaan edustuskelvottomaksi pelaajaksi ja joukkue voidaan ilman vastalausetta tuomita hävinneeksi ottelu maalein 0 – 3. Lisäksi joukkueelle voidaan tuomita muu lisärangaistus.
 • Piiri suorittaa pelipassitarkastuksia sarjoittain läpi kauden. Tällaisessa tarkastuksessa havaitusta puuttuvasta pelipassista peritään seuralta pelaajan iänmukainen sanktiomaksu (aikuiset 300 euroa, nuoret 200 euroa ja lapset 100 euroa).
 • Pelaaja, jolta todetaan puuttuvan ao. kilpailuun oikeuttava vakuutusturva, voidaan katsoa edustuskelvottomaksi ja häntä sekä hänen pelaamisensa sallinutta seuraa voidaan rangaista Palloliiton Rangaistusmääräysten mukaisesti.

13. LUOVUTUKSET

 • Piirisarjoissa ei sallita luovutuksia vaan ensimmäinen luovutus johtaa sarjasta sulkemiseen, luovuttaneen joukkueen otteluiden mitätöimiseen ja sarjakohtaiseen luovutusmaksuun.
 • Tulkinnasta, milloin pelaamatta ottelu katsotaan luovutukseksi päättää tapauskohtaisesti piirin sarjavaliokunta
 • Luovutettu ottelu voidaan kuitenkin määrätä piirin toimesta pelattavaksi. Vaikka ottelu luovutuksen jälkeen pelattaisiin myöhemmin, määrätään luovuttaneelle joukkueelle silti sarjakohtainen luovutusmaksu.
 • Jos keskeyttäminen tai luovuttaminen tapahtuu kilpailun kahdella viimeisellä kierroksella, ei keskeyttäneen tai luovuttaneen joukkueen otteluita mitätöidä ja näillä kierroksilla pelaamattomat ottelut kirjataan vastustajalle luovutettuina otteluina 3-0, paitsi jos joukkue, joka ei ole keskeyttänyt ottelua on keskeytyshetkellä johdossa vähintään kolmella maalilla, jää keskeytyshetken tulos voimaan. Keskeyttänyt tai luovuttanut joukkue suljetaan kuitenkin pois kilpailusta. Mikäli näillä tuloksilla on vaikutusta sarjasta nousemisiin, putoamisiin tai piirisarjan mitalisijoituksiin muiden kuin luovuttaneen joukkueen osalta määrätään ottelut kuitenkin pelattaviksi.
 • Mikäli luovutetulle ottelulle ei löydy esim. sarjan päättymisen vuoksi uutta otteluaikaa, voi piirin sarjavaliokunta painavista syistä myöntää luovuttaneelle joukkueelle mahdollisuuden pelata sarja loppuun. Luovutettu ottelu merkitään sille 3-0 tappioksi ja joukkueelta peritään sarjakohtainen luovutusmaksu.
 • Jos seura luopuu miesten Kolmosesta, Nelosesta tai Vitosesta alustavien otteluohjelmien julkaisun jälkeen, seuran joukkue voi osallistua samalle sarjatasolle vasta kolmen (3) vuoden kuluttua luovuttamisesta (pl. tapaukset joissa seuran toinen joukkue putoaa ko. sarjatasolle).
 • Jos seuran nuorten joukkue luopuu alueellisista sarjoista B-poikien Kakkosesta, C15-poikien Kai Pahlman tai C15-tyttöjen Laura Kalmari kilpailusta, niiden karsinnasta tai muista aluesarjoista (ELL, PSL) alustavien otteluohjelmien julkaisun jälkeen, voi seuran kyseisen ikäluokan joukkue osallistua ao. sarjaan tai sen karsintaan vasta kahden (2) vuoden kuluttua luovuttamisesta. Jos kyseessä on yhteisjoukkue, koskee määräys kaikkia yhteisjoukkuesopimuksen seuroja.
 • Jos seuran nuorten joukkue luopuu piirin ylimmästä tasolohkosta tai sen karsinnasta alustavien otteluohjelmien julkaisun jälkeen, piirin sarjavaliokunta päättää luovuttaneelle seuralle määrättävistä seuraamuksista. Seuran joukkue voidaan esimerkiksi sulkea kyseisen ikäluokan tuolta sarjatasolta enintään kahdeksi vuodeksi. Jos kyseessä on yhteisjoukkue, koskee seuraamukset kaikkia yhteisjoukkuesopimuksen seuroja.
 • Luovutuksia ei sallita myöskään sarjoissa, joissa ei lasketa sarjataulukoita eivätkä joukkueet voi keskinäisellä sopimuksella jättää otteluita pelaamatta.

14. SARJAPAIKAN SIIRROT    

 • Noudatetaan kilpailumääräysten 6 § lukujen 5 – 7 määräyksiä seuraavin piirikohtaisin sovelluksin:
 • Piirihallitus tekee päätöksen aikuisten sarjoja ja sarjavaliokunta nuorten sarjoja koskevista sarjapaikan siirroista piirin julkaiseman periaateohjeiston mukaisesti.
 • Tarkemmat siirron edellytykset piirin verkkosivuilta kohdasta ”Pelitoiminta” > ” Ohjeet, säännöt ja määräykset”

15. EDUSTUSOIKEUS ja YLI-IKÄISYYSSÄÄNTÖJÄ   
Piirin sarjoissa noudatettavista Kaksoisedustus- ja Yli-ikäisyyssäännöistä on erilliset päätökset, jotka ovat esillä piirin Internet-sivuilla.

16. URHEILUN PELISÄÄNNÖT   
Kaikkien piirin toimintaan osallistuvien 15-vuotiaiden ja sitä nuorempien joukkueiden on käytävä keskuudessaan joukkueen toimintaan ja käyttäytymiseen liittyvät Pelisääntö-keskustelut hyvissä ajoin ennen kauden alkua. Ohjeita ja vinkkejä Pelisääntökeskusteluun saa piirin verkkosivuilta ”Pelaajakehitys > Kaikki Pelaa nuorisotoiminta > Urheilun Pelisäännöt”