Nuorten B-D12 erillismääräykset

Muilta osin mitä tässä asiakirjassa määritellään, noudatetaan Palloliiton sääntöjä, kilpailu- ja rangaistusmääräyksiä.

1§ YHDISTELMÄJOUKKUEENA TAI YHTEISJOUKKUEENA PELAAMINEN PIIRISARJAA

Vaihtoehto 1 yhdistelmäjoukkue (C15 ja nuoremmat): Kaksi eri seuran joukkuetta pelaavat yhdistelmänimellä (lupa haetaan vuosittain piirin kilpailujaokselta), jolloin ensimmäisenä mainittu seura on vastuuseura ja jossa kaikkien pelaajien edustusoikeudet on oltava kauden ajan.

Vaihtoehto 2 yhteisjoukkue (B ja nuoremmat): Perustetaan Yhteisjoukkue yhteisjoukkuesäännön mukaisesti (sopimus lähetetään piiriin vuosittain ja on voimassa kun sopimusmaksu on maksettu piiriin ). Tällöin edustusoikeudet säilyvät kasvattajaseuroissa ja joukkueen sarjanimessä pitää olla nimen perässä YJ merkintä. Yhteisjoukkuetoiminnasta on olemassa Liiton yhteisjoukkuemääräys ja tässä määritellään piirin poikkeukset: Sopimus tulee toimittaa piirisarjaan ilmoittautumisen yhteydessä. Poikkeustapauksissa viimeistään ennen sarjan alkua. Pelaajasiirrot ovat nuorella pelaajalla 1 ylös ja 1 alaspäin liikkuessa piirisarjajoukkueiden välillä tai liiton joukkueesta piirisarjaan.

2§ ILMOITTAUTUMINEN SAMALLA JOUKKUEELLA USEAMPAAN SARJAAN

Jos sama joukkue ilmoittautuu useampaan kuin yhteen ikäluokkaan tai sarjatasoon tulee joukkueen pelaajamäärän sekä taustahenkilöiden määrän olla riittävä aloittamaan kaikkien sarjojensa ottelut tarvittaessa vaikka samana päivänä ja samaan aikaan.

3§ JOUKKUEEN SIIRTYMINEN PELAAMAAN TOISEN PIIRIN SARJOIHIN

Jos joukkue menee pelaamaan toisen piirin sarjoihin, tarvitaan siihen molempien piirien suostumus. Sama käytäntö pätee myös, jos jonkin toisen piirin joukkue haluaa osallistua Pohjois-Suomen piirisarjoihin.

4§ SARJAPAIKANSIIRTO TOISEEN SEURAAN

Sarjapaikansiirto: Sarjapaikan luovuttavan seuran sekä sarjapaikkaa hakevan seuran on kirjallisesti esitettävä asia piirin kilpailujaokselle. Samalla vähintään ko. sarjan edellyttämän pelimuodon (11v11, 8v8, 7v7, 5v5) pelaajamäärän on siirryttävä sarjapaikan luovuttavasta seurasta sarjapaikkaa hakevaan seuraan.

Kilpailujaos ottaa asian käsittelyyn, kun :

 • vaadittavat dokumentit sarjapaikansiirrosta on toimitettu piiritoimistolle

 • kaikkien siirtyvien pelaajien edustusoikeuksien siirrot ”Pelipaikassa” suoritettu sekä rekisteröintimaksut maksettu

 • muut mahdolliset taloudelliset sarjapaikkaan liittyvät velvoitteet on hoidettu.

5§ OTTELUPÖYTÄKIRJAT

Kaikissa piirisarjaotteluissa joukkueet täyttävät sähköisen pöytäkirjan Tasossa ennen peliin lähtöä, jotta kotijoukkueen edustaja ehtii tulostaa pöytäkirjan ottelutapahtumaan. Ottelun jälkeen joukkueet täyttävät ottelutapahtumat(maalit, varoitukset ja ulosajot sähköiseen pöytäkirjaan) ja erotuomari tarkastaa ja hyväksyy osaltaan sähköisen ottelupöytäkirjan ottelun jälkeen.  Pöytäkirjaan voidaan merkitä max. 10, 16 tai 22 pelaajaa riippuen pelimuodosta.

6§ OTTELUTULOKSEN LÄHETTÄMINEN

Piirisarjaotteluista lähetetään ottelutulos heti ottelun päätyttyä piiriin. Kotijoukkueen yhteyshenkilöllä on velvollisuus lähettää ottelutulos heti ottelun jälkeen.

7§ YLI-IKÄISYYS

Seuran roolissa toimiva henkilö (juniori- tai valmennuspäällikkö tai jos tällaista ei ole, niin seuran nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) voi rekisteröidä 2kpl/joukkue edellisenä vuonna syntyneelle yli-ikäiselle pelaajalle. Lupa astuu voimaan kun lupa on lähetetty piiriin ennen ensimmäistä piirisarjaottelua sekä lupamaksu on maksettu. 

- Yli-ikäisyyden poikkeuslupaa voidaan anoa seuraavissa tapauksissa:

1)  Omalla seuralla ei ole pelaajan ikäluokassa pelaavaa joukkuetta eikä pelaaja tasollisesti pysty vielä pelaamaan vanhemmassa ikäluokassa tai sitäkään ei ole.

2)  Pelaaja on fyysisesti pienikokoinen eikä tasollisesti pärjää omassa ikäluokassa tai pelaaja on vasta aloittanut eikä näin saa peliaikaa omassa ikäluokassa.

3)  Pelaajalla on fyysisiä kehityshäiriöitä, joiden vuoksi pelaaminen nuoremmissa on tarpeellista.

4)  Pelaaja on sosiaalisesti ujo, syrjäänvetäytyvä, arka, herkkä eikä tämän vuoksi tule toimeen eikä pärjää oman ikäisten kanssa jalkapallossa.

5)  Pelaajalla on sosiaalisia ongelmia tai puutteita, joiden vuoksi käy koulua vuotta nuorempien kanssa.

6)  Pelaaja on maahanmuuttaja tai turvapaikan hakija, jonka sopeuttamiseksi yhteiskuntaan on tarpeellista ohjata ikäluokkaa nuorempien seuraan (käy mahdollisesti koulua nuorempien kanssa). Rekisteröinti voidaan myöntää, mutta jatkossa pelaaja tulee ohjata oman ikäluokan joukkueeseen.

7)  Joukkueella on vähän pelaajia ja nuoremmista ikäluokista ei löydy tasollisesti sellaisia pelaajia, jotka voivat pelata ikäluokkaa vanhemmissa.

8)  Samalla pelaajalla voi olla sekä yli-ikäisyys että kaksoisedustusoikeus. Tällöin pelaaja voi pelata oman seuran nuoremmassa joukkueessa sekä toisessa seurassa oman ikäluokan joukkueessa jos omassa seurassa ei ole oman ikäluokan joukkuetta.

9)  Pienikokoisen pelaajan lisäpeluutusmahdollisuus tukeakseen pienikokoisen henkistä sekä fyysistä kehittymistä.

- Jalkapallon yli-ikäisyydet ovat voimassa rekisteröintimaksun maksamisesta alkaen vuoden loppuun piirisarjassa ja seurojen järjestämissä turnauksissa koko maassa (yli- ikäisyysoikeuksia ei ole pelkästään seurojen omiin turnauksiin). YI-poikkeusluvat  julkaistaan piirin internet-sivulla. Turnauksiin osallistuvat seurat ovat kuitenkin velvollisia tarkastamaan turnauskohtaiset säännöt turnaukseen ilmoittautumisen yhteydessä turnausjärjestäjältä.

- Peluuttamisoikeus:
11v11 ja 8v8 pelit: 2 pelaajaa kokoonpanossa, 7v7: 1 pelaaja kokoonpanossa.

- Ilman yli-ikäisen rekisteröintiä tai väärin peluutettujen yli-ikäisten käyttäminen johtaa sakkoon ilman kurinpitovaliokunnan erillistä käsittelyä.

- Väärinkäytös aiheuttaa kilpasarjoissa ottelutuloksen muutoksen ja lisäksi mahdollisen kurinpitokäsittelyn.

- Piirin yli-ikäisyyslupa ei ole voimassa liiton sarjoissa eikä liiton karsintaotteluissa esim. Kai Pahlman ja Laura Kalmari karsinta.

- Poikien sarjoissa pelaavat tytöt saavat olla vuoden yli-ikäisiä ilman erillistä rekisteröintiä.

- Piiri ei määritä yli-ikäisiä pelaajia käyttävälle joukkueelle estettä nousulle ikäluokan sisällä (kakkonen- ykkönen-mestaruussarja). Yli-ikäisiä käyttävä joukkue pelaa muiden joukkueiden tapaan piirisarjan mestaruudesta sekä muista sijoituksista.

- Sarjoissa, jotka muodostuvat kahdesta tai useammasta ikäluokasta, ei voi pelata yli- ikäisiä pelaajia. Poikkeuksena maalivahtipula sekä muutaman päivän yli-ikäiset.

- Tyttöjen ja poikien sarjoissa voidaan joukkueen anomuksesta poikkeuksena myöntää heikkotasoiselle harraste tai vasta-aloittaneiden pelaajien joukkueelle mahdollisuus pelata nuorempien ikäluokassa.

- Joukkueille, jotka eivät pelaa piirisarjaa, mutta osallistuvat seurojen järjestämiin turnauksiin, voidaan myöntää yli-ikäisyyslupia turnauskohtaisesti.

Erityisen painavasta syystä piiri voi myöntää yli-ikäisien pelaamiseen poikkeuksia myös kesken kauden.

8§ KAKSOISEDUSTUS

Tällä säännöllä pyritään mahdollistamaan pelaajan taitotason kehittyminen esim. pelaamalla haastavammassa joukkueessa saadakseen kovia lisäpelejä samalla mahdollistaen pelaajan kasvattajaseuran toimintaedellytykset esim. joukkueen riittävä pelaajamäärä.

- Piirillä on oikeus seuran anomuksesta myöntää yksittäisen pelaajan edun perusteella piirin kilpailuihin vain yhteen joukkueeseen kaksoisedustusoikeus, jolloin pelaaja voi pelata kahdessa eri seurassa eri sarjatasoilla. Kaksoisedustukseen tarvitaan aina seuran suostumus ja seurojen välinen kirjallinen sopimus, joka pitää toimittaa piirin kilpailu- jaoksen hyväksyttäväksi. Sopimuksesta on käytävä ilmi pelaajan nimi ja syntymäaika.

- Kaksoisedustusoikeus on voimassa koko maassa. Jalkapalloon myönnetyt kaksoisedustusoikeudet ovat voimassa myöntämisestä ja rekisteröintimaksun maksamisesta alkaen vuoden loppuun. Mikäli joukkueessa on enemmän kuin kolme kaksoisedustuspelaajaa, pitää oman piirin ulkopuoliseen tapahtumaan saada järjestäjän lupa. Turnauksiin osallistuvat seurat ovat velvollisia tarkastamaan turnauskohtaiset säännöt turnaukseen ilmoittautumisen yhteydessä turnauksen järjestäjältä(sekä seurojen ei piirisarjapelit että liiton, toisen piirin tai piirien väliset turnaukset joissa pelataan virallisia pelejä).

- Kaksoisedustusoikeuksia ei voi saada pelkästään osallistuttaessa turnauksiin, vaan luvat myönnetään koko kaudeksi jolloin pelaaja osallistuu joukkueen toimintaan myös piirisarjassa. Poikkeuksena tilanne, jossa joukkue ei pelaa piirisarjaa. Poikkeuksena myös Laura Kalmari, Kai Pahlman sekä Puolen Suomen liigat, jolloin KE-lupa voidaan myöntää kilpailun sääntöjen määritelmän mukaisesti.

- Sopimuksen lisäksi kaksoisedustukseen liittyvät tiedot pitää lähettää piiriin piirin internetsivulla olevalla lomakkeella.

Rekisteröintiä voidaan hakea seuraavissa tapauksissa:
Eri seurojen eri sarjatasolla pelaavien nuorten piirisarjajoukkueiden välillä

1)  Oman seuran joukkueessa pelaaja ei saa tarpeeksi haastavia pelejä, mutta pelaaja turvaa oman joukkueen pelaajamäärän.

2)  Pelaajan oma joukkue pelaa sarjatasolla johon pelaajan taso ei vielä kunnolla riitä ja peliaika jää vähäiseksi omassa seurassa → pelaaja pelaa toisen seuran alemman sarjatason joukkueessa.

3)  Toisen piirin alueelta tulevalle pelaajalle voidaan myöntää oman ikäluokan tai vanhempien ikäluokkien joukkueeseen kaksoisedustusoikeus, mikäli pelaajalla ei ole mahdollisuutta osallistua oman joukkueen toimintaan esim. pitkällä kesälomalla paikkakuntien pitkän etäisyyden johdosta.

Piirin aikuisjoukkueiden välillä nuorelle pelaajalle

 • Mikäli juniori-ikäisellä pelaajalla ei ole oman ikäluokan joukkuetta omassa seurassa ja pelaaja ei saa peliaikaa oman seuran aikuisjoukkueessa tai pelaaja ei saa tarpeeksi laadukkaita pelejä oman seuran aikuisjoukkueessa, voidaan hänelle myöntää kaksoisedustuslupa toisen seuran aikuisjoukkueeseen eri sarjatasolle kuin missä oman seuran aikuisjoukkue pelaa.

Piirin aikuis- ja juniorijoukkueen välillä nuorelle pelaajalle

 •  Juniori-ikäisen pelaajan vähäinen peliaika oman seuran aikuisjoukkueessa piirisarjassa. Mahdollista pelata oman ikäluokan joukkueessa toisessa seurassa tai toisen seuran aikuisjoukkueessa ja saada lisää peliaikaa.

Liiton nuorten sarjasta piirin nuorten sarjaan

 • Pelaajan vähäinen peliaika liiton sarjan joukkueessa(jossa liiton säännön mukaan pelaajan edustusoikeus tulee olla). Kaksoisedustus voidaan myöntää oman ikäluokan piirisarjan juniorijoukkueeseen. Tällä turvataan kehityskykyisen pelaajan riittävä peliaika.

- Pelaaja voi edustaa kuitenkin vain yhtä joukkuetta sarjatasoa kohden.

- Pelaajalle ei voida myöntää kaksoiedustuslupaa toisen seuran ikäluokkaan sarjatasolle jolla pelaajan omalla seuralla on tarjota joukkue.

- Kaksoisedustusoikeudet tulee anoa ennen piirisarjan alkua. Lomakkeet käsitellään piirin kilpailujaoksessa. Myönnetyt kaksoisedustusoikeudet päivitetään piirin nettisivulle.

- Mikäli pelaajalle myönnetään uusi kaksoisedustusoikeus, raukeaa aiempi oikeus. Uudesta oikeudesta maksetaan piiriin käsittelymaksu uudelleen.

- Piirin myöntämät kaksoisedustusluvat eivät ole voimassa Liiton sarjojen karsinnoissa. - Piiri ei määritä kaksoisedustuspelaajia käyttävälle joukkueelle estettä eri sarjatasolle nousulle piirisarjassa.

- Peluuttamisoikeus:
11v11 ja 8V8: 2 pelaajaa kokoonpanossa, 7v7: 1 pelaaja kokoonpanossa

Mikäli on tarvetta kahden tai useamman joukkueen kesken saada useampi kuin 2 pelaajaa kaksoisedustuksella mukaan, suositellaan tällöin Yhteisjoukkueen (YJ) perustamista.

Erityisen painavasta syystä piiri voi myöntää kaksoisedustusoikeuksiin poikkeuksia myös kesken kauden. Mikäli lupa-asioissa todetaan väärinkäytöksiä, asia saatetaan kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.

9§ OTTELUSIIRTO

Otteluohjelman vahvistamisen jälkeen tehdyistä ottelusiirroista tulee suorittaa piirin määräämä ottelusiirtomaksu ja sopia siirrot viimeistään viikko ennen ottelua. Luvattomasta ottelusiirrosta laskutetaan korotettu maksu.

Toimenpiteet ottelusiirrossa:

 • Siirtoa haluavan joukkueen tulee neuvotella uudesta peliajankohdasta vastustajan kanssa.

 • Vastustajan myöntyessä siirtoon, kysytään kenttäasettelijalta uusi kenttä ja aika.

 • Vastustajan kieltäytyessä siirtoon, voi siirtoa anoa painavilla perusteilla piirin määrättäväksi.

 • Anotaan lupa piiristä uusille ajoille ja paikoille. Ottelusiirrot ilman piirin lupaa ovat kiellettyjä.

 • Ilmoitetaan uusi aika erotuomareille ja erotuomariasettelijalle viipymättä.

 • Vahvistetaan muutokset vastustajalle viipymättä.

  Ottelusiirron periaatteet:

 • 1)  Joukkue A haluaa siirtää ja joukkue B suostuu → maksullinen ottelusiirto, vahvistetaan piirissä 

 • 2)  Joukkue A haluaa siirtää, mutta ei ole painavaa perustetta ja joukkue B ei suostu → Ei siirretä! 3)  Joukkue A haluaa siirtää painavalla perusteella ja joukkue B ei suostu → Maksuton siirto, piirin määräämänä päivänä.

Ottelut tulee sopia pelattavaksi ennen viimeistä kierrosta. Kaikki siirrot, joissa ei ole painavaa perustetta, tulee pelata ennen viimeistä kierrosta. Painavista syistä siirretyt ottelut tulee pelata viimeistään viikon päästä viimeisen kierroksen jälkeen. Tällöin piirin pyytäessä joukkueen tulee todistaa ottelusiirron painavat perusteet. Keväällä ei voi siirtää viim.kierroksen jälkeen.

Painavat syyt:

 • kulkuneuvon rikkoutuminen matkalla

 • sairasepidemiasta, loukkaantumisista, koulun tai siihen rinnastettavien esteiden aiheuttama vajaalukuisuus. Tällöin kuitenkin on huomioitava löytyykö seuran muista eri sarjatasolla pelaavista joukkueista korvaavia pelaajia.

 • luonnonvoimien aiheuttamat syyt (myrskyt, ukkoset, lumimäärä, jää)

 • liiton ja/tai piirin päällekkäisen kilpailutapahtuman aiheuttama vajaalukuisuus (Pahlman, Premier , FUN).

 • Liiton tai piirin määräys edustustehtävässä vähintään 2 pelaajaa (Maajoukkue, Aluejoukkue, Piiri Cup, piirileirit, haavit)

 • Vajaalukuisuus:
  Vajaalukuiseksi katsotaan joukkue, jossa ottelun alkamishetkenä ei ole jalkapallosääntöjen tai kilpailun järjestäjän määrittelemää vähimmäispelaajamäärää.

  Vähimmäispelaajamäärä piirisarjoissa: 11v11(B2,jostakarsintaliitonsarjaan) =7pelaajaa(SPLsääntö)

11v11 = 9 pelaajaa 8v8 = 7 pelaajaa 7v7 = 6 pelaajaa 5v5 = 5 pelaajaa

(Yksittäisen pelaajan puuttuminen ei ole painava peruste, ei edes ainoan maalivahdin)

10§ EROTUOMARI

- Erotuomarina voi toimia henkilö, joka on käynyt erotuomarikoulutuksen käynnistyvälle kaudelle.

- Mikäli erotuomarit eivät kuitenkaan saavu otteluun, ovat seurat velvollisia keskenään sopimaan soveliaan henkilön hankkimisesta ottelun erotuomariksi. Seurat ovat velvollisia ilmoittamaan piirille erotuomarin poisjäännistä.

- Vain 1 tuomari voi laskuttaa erotuomarimaksukuitilla 5 euron puhelinkulut / ottelu kotijoukkueelta otteluajan ja –paikan selvittämisestä. Laskuttavan tuomarin tulee ilmoittaa laskutetuista puhelinkuluista muille tuomareille, jotta päällekkäistä laskutusta ei tapahdu.

11§ SARJASTA SULKEMISET JA LUOPUMISET

 • Joukkue suljetaan sarjasta kahden luovutuksen jälkeen. Poislukien turnausmuotoiset kilpailut, joissa sarjasta suljetaan kahdesta turnauksesta poisjäännin johdosta.

 • Mikäli ensimmäinen luovutus tapahtuu kahdella viimeisellä kierroksella tai viimeisessä turnauksessa, suljetaan joukkue suoraan sarjasta.

 • Luovuttaneelta tai sarjasta suljetun joukkueen seuralta peritään piirikokouksen vahvistamat luovutus- ja sarjasta sulkemismaksut.

 • Luovuttaneen tai sarjasta suljetun joukkueen ottelut poistetaan sarjataulukosta.

 • Joukkueen luovuttamisesta on ilmoitettava piiriin, vastustajalle ja erotuomarille. Jos ottelun luovuttanut on kotijoukkueena, voidaan se velvoittaa korvaamaan vierasjoukkueelle 1,5€/km matkakulut, mikäli matka on tehty. Jos luovuttanut on vierasjoukkueena, voidaan se velvoittaa korvaamaan kotijoukkueelle ottelun järjestelykulut (kenttävuokra, erotuomareiden matkakulut).

 • Luovuttaneeksi katsotaan joukkue, joka ei saavu otteluun tai saapuu joko myöhässä tai vajaalukuisena.

Mikäli joukkueilla syntyy em. asiassa erimielisyyttä, käsitellään asia piirin kilpailujaoksessa.

12§ VASTALAUSE

Vastalausemaksu lankeaa maksettavaksi hävinneelle osapuolelle mikäli vastalause hyväksytään. Piiri laskuttaa seuralta maksun sekä langettaa mahdollisen kurinpidon lisärangaistuksen.

13§ KAHDEN ERI IKÄLUOKAN YHDISTÄMINEN SAMAKSI SARJAKSI

Sarjassa noudatetaan nuoremman ikäluokan sääntöjä ja määräyksiä. Täten peliaika sekä erotuomaripalkkio määräytyy nuoremman ikäluokan mukaisesti. Sarjassa on käytössä samat säännökset pienemmästä pelimuodosta, mitä yllä on mainittu.

14§ PELIASUMÄÄRÄYKSET

– Joukkueet päivittävät Tasoon peliasujensa väritiedon ennen sarjan alkua.

Piirisarjoissa alusvaate voi poiketa peliasun väristä sekä sukkateipin väri sukan väristä, mutta suosituksena on kuitenkin löytää peliasun väriset.

15§ PUKUHUONEET

Kotijoukkueen tulee järjestää vierasjoukkueelle mahdollisuus vaihtaa varusteet ja käydä suihkussa ottelun jälkeen. Kotijoukkue vastaa mahdollisista pukuhuonekuluista.

16§ KILPAILUMAKSUT

Piirihallitus määrittelee kilpailutoiminnan maksut vuosittain

Piirillä on oikeus tehdä näihin sääntöihin ja määräyksiin muutoksia myös kesken kauden