JLM E11-F8 ERILLISMÄÄRÄYS

1§ YLEISTÄ

1.1 Muilta osin mitä tästä asiakirjasta ei löydy, noudatetaan Palloliiton Kaikki Pelaa – sääntöjä, Palloliiton kilpailu- ja rangaistusmääräyksiä sekä muita sääntöjä. Piirillä on oikeus tehdä muutoksia näihin määräyksiin myös kesken kauden.

2§ JLM PIIRISARJAT

2.1  Osallistumisvelvoite ja esteet

Piirisarjaturnauksiin osallistuvien joukkueiden velvoite on osallistua kaikkiin ikäluokan piirisarjaturnauksiin. Mikäli joukkueella on pakottava este, tulee este olla tiedossa viim. 1 kk ennen 1. turnausta, jotta ohjelmat ja järjestelyt ehditään tehdä hyvissä ajoin turnaukseen, koska kesälomien aikana turnauksiin ei pystytä tekemään muutoksia. Piiri pyytää sarjaanilmoittautumisen yhteydessä joukkueiden pakottavat esteellisyydet ja pyrkii laatimaan mahdollisuuksien mukaan turnaukset huomioiden esteellisyydet.

2.2  Luopumiset ja sanktiot

Mikäli luopumisia turnauksista tulee turnausten laatimisen jälkeen, aiheutuu luovuttaneelle joukkueelle piirihallituksen määrämä luopumismaksu, mikäli joukkueella ei ole pakottavaa estettä pelaamiselle. Tällaisia pakottavia syitä ovat esim. sairasepidemiat, pelimatkan keskeytyminen kulkuneuvon hajoamiseen tai joukkueen toiminnan loppuminen.

2.3  Turnaukset

Turnauksia pelataan n. 4-6. Turnaukset pelataan koko Pohjois-Suomen alueen joukkueiden kesken tai Oulun ja Lapin alueella omina turnauksina tasoittain. Piiri määrittää turnausajankohdat ja paikat, jotta turnauksia saadaan tasapuolisesti piirin alueelle. Tämän jälkeen joukkueet voivat anoa turnausta järjestettäväkseen. Järjestettävissä JLM-sarjapalaverissa lyödään lukkoon päivämäärät ja turnausjärjestäjät.

3§ TASOLUOKITUS

3.1  Ilmoittautuminen

Piiri pyytää sarjoihin ilmoittautumiset joukkueiden tasojen mukaisesti. Joukkueet luokittelevat itse oman tasonsa ja ilmoittautuvat kilpailuun. Sopiva taso löytyy aiemman pelikokemuksen kautta. Piiri voi joutua siirtämään joukkueen toiselle sarjatasolle, jotta sarjat saataisiin toimiviksi tai piirin mielestä taso on valittu väärin ilmoittautumisen yhteydessä. Tasoluokitus tehdään huomioiden koko piirin alue. Seuroissa joukkueiden sisäinen tasoryhmittely on tehtävä seuran linjan mukaisesti. Sarjat toteutuu kuitenkin joukkueiden määrän mukaan tasoiksi, joista päättää piirin kilpailujaos ilmoittautuminen huomioiden.

3.2  E11-E10 tasoluokitus

E11-E10 ikäluokille tarjotaan 2-3 tasoa. Peliryhmä = kyseiseen otteluun/turnaukseen nimetty pelaajaryhmä.

I TASO

Peliryhmän pelaajat ovat osaamiseltaan oman piirin parhaassa kolmanneksessa. Toiminnan suositukset:
Peliryhmän pelaajat harjoittelevat ympärivuotisesti ja määrällisesti
ikäluokansuositusten ylätasolla. Pelaajat harjoittelevat myös omatoimisesti ja useat pelaajat ovat saavuttaneet taitokilpailumerkkejä. Osa pelaajista on mukana seuran taitokoulutoiminnassa. Joukkueen valmennus ja muu tausta on osaavaa (Esim. C- taso/korkeampi koulutus) ja kehityshaluista.

II TASO

Peliryhmän pelaajat ovat osaamiseltaan oman piirin keskitasoa. Toiminnan suositukset:

Peliryhmän pelaajat harjoittelevat lähes ympärivuotisesti ja määrällisesti vähintään ikäluokan suositusten keskitasolla. Pelaajat harjoittelevat myös omatoimisesti ja ovat saavuttaneet taitokilpailumerkkejä. Osa pelaajista on mukana seuran taitokoulutoiminnassa. Joukkueen valmennus ja muu tausta on osaavaa (Esim. C- taso/korkeampikoulutus) ja kehityshaluista.

III TASO

Peliryhmän pelaajat ovat osaamiseltaan hyvinkin eritasoisia. Toiminnan suositukset:

Peliryhmä ei välttämättä toimi ympärivuotisesti ja se harjoittelee määrällisesti ikäluokan suositusten alatasolla. Joukkueen valmennus ja muu tausta on kehityshaluista (Esim. vähintään E- tasolle koulutettu valmentaja) ja he osaavat toimia lasten kanssa innostavasti. Pelaajat ovat mahdollisesti vasta aloittaneet jalkapalloharrastuksen

3.3 F9-F8 -tasoluokitus

F9-F8 on enemmän ja vähemmän pelanneiden tasot. Peliryhmien harjoitus- ja pelikokemus voi vaihdella paljon. Piiri pyytää joukkueilta sarjaan ilmoittautuessa tiedon joukkueiden tasosta seuraavasti:

E (enemmän kokemusta omaavat joukkueet) V (vähemmän kokemusta omaavat joukkueet)

4§ PIIRISARJATURNAUSTEN JÄRJESTÄMINEN

Kaikki piirin seurat noudattavat seuraavaa ohjeistusta järjestäessään Leikkimaailman ikäluokille piirisarjaturnausta:

4.1 Järjestävän seuran vastuu

4.1.1 E11-F8 otteluihin seurat järjestävät koulutetut pelinohjaajat. Kussakin pelissä toimii 1 peliohjaaja/ottelu. Koulutetuille pelinohjaajille järjestävä seura maksaa piirin hinnaston mukaisen erotuomaripalkkion. Mikäli joudutaan kayttämään kouluttamattomia pelinohjaajia, voi seura halutessaan maksaa heille korvauksen, joka ei voi olla suurempi kuin piirin määräämä hinta. Koulutetuille nuorille aloittaville pelinohjaajille suositellaan tueksi tutorhenkilöä otteluihin, jotta peliohjaukseen nuori saa rohkeutta käyttää ääntä sekä puuttua asiattomaan käyttäytymiseen kentällä ja kentän ulkopuolella sekä hän saa toiminnastaan ohjaavan palautteen.

4.1.2 Kenttien varaamisesta ja kenttämaksujen maksamisesta.

4.1.3 Ottelujen kellonaikojen asettelusta piirin laatiman otteluohjelmarungon pohjalta huomioiden ainakin pitkämatkalaisten järkevät peliajat sekä mahdolliset ruokailuaikatoiveet.

4.1.4 Mahdollisten täytepelien sopimisesta poisjäävän joukkueen pelien tilalle, jotta paikalle saapuvat joukkueet saavat riittävästi pelejä.

4.2 Osallistumismaksut joukkueille turnaukseen

Pelinohjaaja/erotuomari ja kenttäkustannuksien perusteella järjestävä seura voi määritellä turnaukseen osallistuvien joukkueiden osanottomaksut. Kulut tulee esittää kirjallisesti joukkueille / piirille niitä pyydettäessä. Puhelin ja muita järjestelykuluja seurat eivät voi sisällyttää osanottomaksuihin. Nämä kulut seurat voivat pyrkiä peittämään säästyvillä matkakuluilla ja kanttiinituloilla.

4.3 Peliajat ikäluokittain

5§ OTTELUPÖYTÄKIRJAT

5.1  Tulosta piirin sivulta pelaajaluettelo ja pöytäkirja turnausta varten.

5.2  Pelaajaluetteloihin nimetään kaikki pelaajat, jotka tulevat turnauksen otteluissa pelaamaan. Tämä luettelo tulee toimittaa järjestävän seuran yhteyshenkilölle, joka lähettää ne turnauksen jälkeen piiriin ottelupöytäkirjojen kanssa. Yli-ikäisen pelaajan nimen perään tulee laittaa Y-merkintä. Kaksoisedustuspelaajan nimen perään K- merkintä. Yhteisjoukkueiden osalta joukkuenimen perässä tulee olla YJ merkintä. YJ-sopimus tulee laatia tällöin ja maksaa YJ-joukkueen maksu piiriin.

6§ OTTELUTULOS
 

6.1 Turnausvastaavalla on velvollisuus lähettää ottelutulokset kootusti heti turnauksen jälkeen piiriin joko sähköisesti tai postitse.

7§ OPERAATIO PELISÄÄNNÖT

7.1 Suositellaan tehtäväksi heti uuden harjoituskauden alkaessa. Pelisääntöjen laadinta on pakollinen viimeistään ennen sarjan alkua. Säännöt palautetaan sähköisellä lomakkeella sivulla http://extranet.nuorisuomi.fi. Lisäksi sivuilta löytyy Urheilun Pelisäännöt –ohjeita. Mikäli sääntöjä palautetaan word tiedostoina, niin ne lähetetään osoitteeseen ari.harkonen(a)palloliitto.fi.

8§ YLI-IKÄISYYS

8.1  Seuran roolissa toimiva henkilö (juniori- tai valmennuspäällikkö tai jos tällaista ei ole, niin seuran nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) voi rekisteröidä luvan edellisenä vuonna syntyneelle yli-ikäiselle pelaajalle. Lupa astuu voimaan kun lupa on lähetetty piirin internetsivulla olevalla lomakkeella ennen ensimmäistä piirisarjaottelua sekä lupamaksu on maksettu sekä ao. kriiteristön mukainen peruste löytyy

8.2  Yli-ikäisyyden rekisteröinti voidaan tehdä seuraavissa tapauksissa:

1)  Omalla seuralla ei ole pelaajan ikäluokassa pelaavaa joukkuetta eikä pelaaja tasollisesti pysty vielä pelaamaan vanhemmassa ikäluokassa tai sitäkään ei ole.

2)  Pelaaja on fyysisesti pienikokoinen eikä tasollisesti pärjää omassa ikäluokassa tai pelaaja on vasta aloittanut eikä näin saa peliaikaa omassa ikäluokassa.

3)  Pelaajalla on fyysisiä kehityshäiriöitä, joiden vuoksi pelaaminen nuoremmissa on tarpeellista.

4)  Pelaaja on sosiaalisesti ujo, syrjäänvetäytyvä, arka, herkkä eikä tämän vuoksi tule toimeen eikä pärjää oman ikäisten kanssa jalkapallossa.

5)  Pelaajalla on sosiaalisia ongelmia tai puutteita, joiden vuoksi käy koulua vuotta nuorempien kanssa.

6)  Pelaaja on maahanmuuttaja tai turvapaikan hakija, jonka sopeuttamiseksi yhteiskuntaan on tarpeellista ohjata ikäluokkaa nuorempien seuraan (käy mahdollisesti koulua nuorempien kanssa). Rekisteröinti voidaan myöntää, mutta jatkossa pelaaja tulee ohjata oman ikäluokan joukkueeseen.

7)  Joukkueella on vähän pelaajia ja nuoremmista ikäluokista ei löydy tasollisesti sellaisia pelaajia, jotka voivat pelata ikäluokkaa vanhemmissa.

8)  Samalla pelaajalla voi olla sekä yli-ikäisyys että kaksoisedustusoikeus. Tällöin pelaaja voi pelata oman seuran nuoremmassa joukkueessa sekä toisessa seurassa oman ikäluokan joukkueessa jos omassa seurassa ei ole oman ikäluokan joukkuetta.

9)  Pienikokoisen pelaajan lisäpeluutusmahdollisuus tukeakseen pienikokoisen henkistä sekä fyysistä kehittymistä.

8.3  Jalkapallon yli-ikäisyydet ovat voimassa rekisteröintimaksun maksamisesta ja piirin rekisteröimisestä alkaen vuoden loppuun piirisarjassa ja seurojen järjestämissä turnauksissa koko maassa (yli- ikäisyysoikeuksia ei myönnetä pelkästään seurojen turnauksiin). Rekisteröidyt yli-ikäiset pelaajat julkaistaan piirin internet-sivulla. Turnauksiin osallistuvat seurat ovat kuitenkin velvollisia tarkastamaan turnauskohtaiset säännöt turnaukseen ilmoittautumisen yhteydessä turnausjärjestäjältä.

8.4  Peluuttamisoikeus:
7v7: 1 pelaaja pöytäkirjalla ja 1 pelaaja kentällä. 5v5: 0

8.5  Ilman yli-ikäisen rekisteröintiä tai väärin peluutettujen yli-ikäisten käyttäminen johtaa sakkoon ilman kurinpitovaliokunnan erillistä käsittelyä ja kolmannesta rikkeestä sarjasta sulkemiseen.

8.6  Väärinkäytös voi aiheuttaa lisäksi mahdollisen kurinpitokäsittelyn.

8.7  Poikien sarjoissa pelaavat tytöt saavat olla vuoden yli-ikäisiä ilman erillistä rekisteröintiä.

8.8  Sarjoissa, jotka muodostuvat kahdesta tai useammasta ikäluokasta, ei voi pelata yli- ikäisiä pelaajia. Poikkeuksena maalivahtipula sekä muutaman päivän yli- ikäiset.

8.9  Tyttöjen ja poikien sarjoissa voidaan joukkueen anomuksesta poikkeuksena myöntää heikkotasoiselle harraste tai vasta-aloittaneiden pelaajien joukkueelle mahdollisuus pelata nuorempien ikäluokassa.

8.10 Joukkueille, jotka eivät pelaa piirisarjaa, mutta osallistuvat seurojen järjestämiin turnauksiin, voidaan myöntää yli-ikäisyyslupia turnauskohtaisesti.

8.11 Erityisen painavasta syystä piiri voi myöntää yli-ikäisien pelaamiseen poikkeuksia kesken kauden.

9§ KAKSOISEDUSTUS

9.1  Tällä säännöllä pyritään mahdollistamaan pelaajan taitotason kehittyminen esim. pelaamalla haastavammassa joukkueessa saadakseen kovia lisäpelejä samalla mahdollistaen pelaajan kasvattajaseuran toimintaedellytykset esim. joukkueen riittävä pelaajamäärä.

9.2  Piirillä on oikeus seuran anomuksesta myöntää yksittäisen pelaajan edun perusteella piirin kilpailuihin vain yhteen joukkueeseen kaksoisedustusoikeus, jolloin pelaaja voi pelata kahdessa eri seurassa eri sarjatasoilla. Kaksoisedustukseen tarvitaan aina seuran suostumus ja seurojen välinen kirjallinen sopimus, joka pitää toimittaa piirin kilpailujaoksen hyväksyttäväksi. Sopimuksesta on käytävä ilmi pelaajan nimi ja syntymäaika.

9.3  Kaksoisedustusoikeus on voimassa koko maassa. Jalkapalloon myönnetyt kaksoisedustusoikeudet ovat voimassa myöntämisestä ja rekisteröintimaksun maksamisesta alkaen vuoden loppuun. Mikäli joukkueessa on enemmän kuin kolme kaksoisedustuspelaajaa, pitää oman piirin ulkopuoliseen tapahtumaan saada järjestäjän lupa. Turnauksiin osallistuvat seurat ovat velvollisia tarkastamaan turnauskohtaiset säännöt turnaukseen ilmoittautumisen yhteydessä turnauksen järjestäjältä(seurojen ei piirisarjapelit)

9.4  Kaksoisedustusoikeuksia ei voi saada pelkästään osallistuttaessa turnauksiin, vaan luvat myönnetään koko kaudeksi jolloin pelaaja osallistuu joukkueen toimintaan myös piirisarjassa. Poikkeuksena tilanne, jossa joukkue ei pelaa piirisarjaa.

9.5  Sopimuksen lisäksi kaksoisedustukseen liittyvät tiedot pitää lähettää piiriin piirin internetsivulla olevalla lomakkeella.

9.6  Rekisteröintiä voidaan hakea seuraavissa tapauksissa:

Eri seurojen eri sarjatasolla pelaavien piirisarjajoukkueiden välillä
1) Oman seuran joukkueessa pelaaja ei saa tarpeeksi haastavia pelejä, mutta pelaaja turvaa oman joukkueen pelaajamäärän.
2) Pelaajan oma joukkue pelaa sarjatasolla johon pelaajan taso ei vielä kunnolla riitä ja peliaika jää vähäiseksi omassa seurassa → pelaaja pelaa toisen seuran alemman sarjatason joukkueessa.
3) Toisen piirin alueelta tulevalle pelaajalle voidaan myöntää oman ikäluokan tai vanhempien ikäluokkien joukkueeseen kaksoisedustusoikeus, mikäli pelaajalla ei ole mahdollisuutta osallistua oman joukkueen toimintaan esim. pitkällä kesälomalla paikkakuntien pitkän etäisyyden johdosta.

9.7  Pelaaja voi edustaa kuitenkin vain yhtä joukkuetta sarjatasoa kohden.

9.8  Kaksoisedustusoikeudet tulee anoa ennen piirisarjan alkua. Lomakkeet käsitellään 2-4 vk kuluessa piirin kilpailujaoksessa. Myönnetyt kaksoisedustusoikeudet päivitetään piirin nettisivulle Pelitoiminta-valikon alle.

9.9  Mikäli pelaajalle myönnetään uusi kaksoisedustusoikeus, raukeaa aiempi oikeus. Uudesta oikeudesta maksetaan piiriin käsittelymaksu uudelleen.

9.10 Peluuttamisoikeus:
7v7: 1 pelaaja pöytäkirjassa ja 1 pelaaja kentällä 5v5: 0

9.11 Mikäli on tarvetta kahden tai useamman joukkueen kesken saada useampi kuin 2 pelaajaa kaksoisedustuksella mukaan, suositellaan tällöin Yhteisjoukkueen (YJ) perustamista.

9.12 Erityisen painavasta syystä piiri voi myöntää kaksoisedustusoikeuksiin poikkeuksia myös kesken kauden. Mikäli lupa-asioissa todetaan väärinkäytöksiä, asia saatetaan kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.

10§ VASTALAUSE

10.1 Vastalause on lähetettävä kirjallisesti (kirje tai sähköposti) kahden vuorokauden kuluessa ottelusta kilpailun järjestäjälle. Jos vastalause koskee pelaajan edustuskelpoisuutta, se on lähetettävä seitsemän päivän kuluessa ottelusta. Vastalause on tarkoin perusteltava ja siihen tulee liittää kuitti kilpailun järjestäjän määräämän vastalausemaksun maksamisesta (100 euroa). Vastalausetta ei oteta tutkittavaksi, jos vastalausemaksua ei ole maksettu ajoissa tai

jos vastalausetta ei ole riittävästi perusteltu tai vastalauseen tekijän nimi, seura, joukkue sekä yhteystiedot ovat puutteellisia.

10.2 Maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Tällöin hävinneelle osapuolelle lankeaa 100 euron käsittelymaksu. Piiri laskuttaa seuralta käsittelymaksun sekä langettaa mahdollisen kurinpidon lisärangaistuksen.

11§ JOKERIPELAAJASÄÄNTÖ

11.1 Joukkue saa ottaa kentälle yhden lisäpelaajan, kun vastustaja johtaa vähintään viidellä ( 5 ) maalilla. Etu menetetään eron vähentyessä kahteen (2) maaliin.

12§ PELIASUMÄÄRÄYKSET
 

12.1 Vieraileva joukkue vaihtaa pelipaitaa, mikäli pelipaidat ovat samankaltaiset. Vierasjoukkue voi käyttää myös liivejä.

13§ PUKUHUONEET

13.1 Turnausvastaavan tulee järjestää vierasjoukkueille mahdollisuus vaihtaa varusteet ja käydä suihkussa ottelun jälkeen. Järjestävä seura vastaa mahdollisista pukuhuonekuluista.

14§ PELAAJASIIRROT

14.1 Pelaajia voi siirtää turnausten välissä vapaasti saman seuran samalla tai eri sarjatasolla pelaavien joukkueiden välillä. Säännön tarkoitus ei ole aina siirtää parhaita pelaajia vahvistamaan seuran eri joukkueita samalla tasolla, tällöin heikompitasoiset pelaajat eivät saa kehittyäkseen riittävästi pelejä vaan peliaika tulee jakaa mahdollisimman tasaisesti kaikkien pelaajien kesken huomioiden kulloinkin vastustajan tason. Turnauksen sisällä tulee puolen pelin takuu toimia kaikkien pelaajien kesken.

14.2 Pelaaja voi edustaa ilman erillistä pelaajan luettelointia luovutusten välttämiseksi saman seuran kahta samalla tai eri sarjatasolla pelaavaa joukkuetta samassa turnauksessa jos pelaajat eivät muuten riitä, tällöin toista joukkuetta voidaan täydentää niin, että kentällinen saadaan kasaan ja max.2 pelaajaa on vaihdossa.

15§ MUUT SÄÄNNÖT

15.1 Mikäli kaksi ikäluokkaa yhdistetään yhdeksi sarjaksi, tällöin noudatetaan nuoremman ikäluokan kaikki pelaa sääntöjä esimerkiksi pelimuotoja.

15.2 Kaikissa piirisarjaotteluissa suositellaan 3 pallon käytäntöä eli lisäpallot kummankin maalin takana. Edut: Tällä toimenpiteellä nopeutetaan pelin kulkua ja lisätään pallokosketuksia pelaajille eli tehokas peliaika lisääntyy ja pelaajat kehittyvät

Piiri voi tehdä tähän määräykseen muutoksia tarvittaessa myös kesken kauden!